Lokalizacje

ITCARD ma swoje biura w trzech strategicznych lokalizacjach:

  • Głowna siedziba w Warszawie
    UNIQA Forum, Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa
  • Biuro Zarządzania i Rozwoju sieci ATM we Wrocławiu
    Award Business Park, Zwycięska 43, 53-033 Wrocław
  • Departament Obsługi i Rozliczeń oraz Contact Center w Łomży
    Szosa Zambrowska 100, 18-400 Łomża

Dane rejestrowe Spółki

IT CARD
Centrum Technologii Płatniczych SA
ul. Jutrzenki 139
02-231 Warszawa

biuro@itcard.pl
tel. 22 824 38 38

NIP 525-252-32-89
REGON 145907986
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000640662
Kapitał zakładowy: 46.076.125,25 zł, opłacony w całości.