Informacja o ITCARD

ITCARD to polski lider w przetwarzaniu elektronicznych transakcji finansowych dla banków, akceptantów oraz klientów indywidualnych.

ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA – polskie przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania z obszaru usług płatniczych, kart oraz bankomatów. W ramach swojej działalności umożliwia przedsiębiorcom i konsumentom wypłaty i wpłaty gotówki w bankomatach, obsługuje płatności w terminalach płatniczych, transakcje on-line 3D Secure ACS oraz płatności realizowane za pomocą aplikacji mobilnych. 

ITCARD na podstawie zgód organizacji płatniczych Third-Party Servicers - PIN PCI, 3DS SERVICE PROVIDER ACS, świadczy usługi outsourcingowe przetwarzania i obsługi płatności dla banków i instytucji finansowych w zakresie transakcji internetowych on-line, bankomatów, terminali płatniczych POS, aplikacji płatniczych, kart płatniczych, transakcji 3D Secure, transakcji DCC oraz aplikacji mobilnych. 

W ramach Grupy ITCARD, funkcjonuje własna sieć bankomatów Planet Cash oraz sieć terminali POS Planet Pay. Grupa od 2018 oferuje i realizuje swoje usługi i operacje bankomatowe również w Chorwacji i w Czechach. 

Planet Pay spółka z Grupy ITCARD z siedzibą w Warszawie, dysponuje ważną licencją Krajowej Instytucji Płatniczej i podlega ścisłemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada zgodę Prezesa NBP na prowadzenie sytemu płatniczego Smoopay oraz licencje payment acquiring organizacji Visa i Mastercard, jest również licencjonowanym podmiotem Principal Member w organizacji Visa, a w ramach programu „Fintech in the box” jest strategicznym partnerem Visa dla wydawnictwa kart dla spółek z branży fintech oraz instytucji finansowych. 

Przedsiębiorstwo założone w 2008 roku, początkowo świadczyło wyłącznie usługi związane z obsługą i przetwarzaniem transakcji w bankomatach. ITCARD w krótkim czasie wprowadził obsługę terminali POS, wydawnictwo kart oraz rozbudował zakres swoich usług stając się liderem w obszarze outsourcingu usług płatniczych, kart oraz obsługi bankomatów wśród banków i instytucji finansowych w Polsce. Centrala Grupy ITCARD mieści się w Warszawie, spółka posiada biura we Wrocławiu, Łomży, Londynie, Zagrzebiu i Pradze. Prezesem Zarządu ITCARD od 2009 roku oraz Dyrektorem Generalnym Grupy ITCARD od 2017 roku jest Jarosław Chrzanowski.

Działalność Grupy ITCARD S.A. podczas pandemii COVID-19

Wszystkie działania naszej firmy, bez względu na to, czy dotyczą one naszych bankomatów, terminali POS, usług outsourcingu lub obsługi płatności, odbywają się zgodnie z zaleceniami i wymogami władz lokalnych i rządów.

Podjętych zostało wiele kluczowych działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz zachowania ciągłości działania naszych usług.