Informacja o ITCARD

Doświadczony partner, najnowocześniejsze technologie płatnicze i kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb banku

ITCARD jest jednym z największych w Polsce centrum obsługi bankomatów. ITCARD świadczy kompleksowe usługi związane ze sprzedażą, instalacją i obsługą bankomatów, terminali POS, a także wydawnictwem kart VISA i MasterCard oraz przetwarzaniem, autoryzacją i rozliczaniem transakcji płatniczych.

Wybierając ofertę ITCARD banki otrzymują dostęp do najnowocześniejszych technologii płatniczych i zyskują wsparcie zaufanego partnera. Doświadczenie i wiedza ekspertów ITCARD z obszarów bankowości i technologii informacyjnej gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo wdrażanych rozwiązań, a proponowany przez ITCARD elastyczny model współpracy zapewnia ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb banku.

Jako wyspecjalizowany dostawca ITCARD tworzy kompleksowe rozwiązania ściśle zintegrowane ze środowiskiem banku. Pozwala to bankowi na optymalizację procedur oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Dzięki rozwiązaniom ITCARD bank może również rozszerzyć swoją ofertę i lepiej dostosować ją do wymagań klientów, a także szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty. Jednocześnie bank może wzmacniać lojalność klientów oferując usługi bankomatowe i płatnicze najwyższej jakości, poparte spersonalizowaną komunikacją i profesjonalną obsługą klienta.

ITCARD jest właścicielem ogólnopolskiej sieci bankomatów Planet Cash, sieci terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowej galerii handlowej Planet Plus.