Władze ITCARD

Skład Rady Nadzorczej

Skład Zarządu

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Statut spółki