Informacja dla Inwestorów

Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 228/2019 (5867) z dnia 26 listopada 2019 roku w poz. 60711 ukazało się ogłoszenie w przedmiocie wezwania wszystkich Akcjonariuszy i posiadaczy akcji IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna na okaziciela do złożenia posiadanych dokumentów akcji na okaziciela w celu ich wymiany na dokumenty akcji imiennych.


<POBIERZ>