Akcjonariat

Kapitał zakładowy 46.076.125,25 zł, opłacony w całości.