ATM VIEWER
MONITORING TECHNICZNY URZĄDZEŃ

Maksymalna dostępność bankomatów dzięki pełnej i zautomatyzowanej kontroli nad siecią ATM

W 3Q 2020 roku funkcjonowało w Polsce około 22 tysięcy bankomatów. Bankomaty stanowią jeden z głównych punktów kontaktu klienta z bankiem, a także jeden z głównych kanałów świadczenia usług detalicznych przez banki. Maksymalizacja dostępności bankomatów jest ważnym celem dla banku – pozwala utrzymać satysfakcję i lojalność klientów a także ogranicza straty związane z utraconymi prowizjami. Dzięki ATM Viewer zmniejszają się koszty napraw i konserwacji urządzeń.

ATM Viewer ITCARD zapewnia operatorom sieci ATM dostęp w czasie rzeczywistym do szczegółowej informacji o stanie urządzeń. Automatyczne zarządzanie bankomatami pozwala na maksymalizację ich dostępności i szybkie rozwiązywanie problemów.

Dostęp do najważniejszych informacji

 • Stan sieci – liczba banknotów, stan operacyjny, daty ostatniej transakcji i zasilenia,
 • Lista urządzeń nieaktywnych i przyczyny przestoju,
 • Historia awarii urządzeń i działań naprawczych.

Procesy zautomatyzowane i analizy

 • Automatyczne rozpoznawanie sytuacji wymagających interwencji,
 • Automatyczne rozpoznawanie problemów powtarzalnych,
 • Analiza awarii i zdarzeń.

Wykrywanie i informowanie o zdarzeniach

 • Brak, zrzut i niski poziom gotówki,
 • Awaria czytnika kart,
 • Awaria enkryptora (klawiatura EPP) lub problem z kluczami,
 • Awaria drukarki dziennika lub potwierdzeń, niski stan papieru w drukarce,
 • Zbyt częste problemy przy wypłacie gotówki (reversal),
 • Zatrzymanie karty na polecenie hosta, z powodu nie odebrania jej przez klienta lub z powodów technicznych,
 • Zbyt duża liczba transakcji przekraczających limit czasowy (timeout).
Wyślij wiadomość przez formularz, skontaktujemy się z Tobą.
;