Władze ITCARD

Skład Rady Nadzorczej

  • Krzysztof Radziszewski – Przewodniczący
  • Krzysztof Domosławski  Wiceprzewodniczący 
  • Irena Kopik
  • Daniel Sarad
  • Krzysztof Wójcik
  • Sławomir Ziółek

Skład Zarządu

  • Jarosław Chrzanowski – Prezes Zarządu
  • Adam Matyaszek – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Janik – Wiceprezes Zarządu

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Statut spółki